Kolaudačné rozhodnutie - Elekrická sieť

Fri Dec 04 2020 11:00:00 GMT+0000 (GMT)
Dokumenty

4.12.2020 Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie k dokončenej stavbe elektrickej siete potrebnej pre vybudovanie elektrických prípojok k jednotlivým pozemkom.

Kolaudačné rozhodnutie
SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU