Hydrogeologický prieskum vodného zdroja

Thu Dec 10 2020 11:00:00 GMT+0000 (GMT)

V mesiacoch október až december 2020 sa vykonával hydrogeologický prieskum na vodnom zdroji (vŕtanej studni). Prieskum potvrdil dostatočnú kapacitu vodného zdroja na zásobovanie celej IBV dolinkárka ( kapacita vrtu je 5x vyššia ) a taktiež kvalitu vody. 

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU