Zemné práce

Thu Jan 13 2022 11:00:00 GMT+0000 (GMT)

Práce na budúcej komunikácii a sieťach pokračujú aj počas zimy. 

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU